**Computerworld** U-hjelp til selvhjelp

Article published in Computerworld Norway on 2002-11-21

U-hjelp til selvhjelp

Partneravtaler mellom sør og nord kan være nøkkelen til å bygge seg opp internasjonal erfaring. Fredskorpset bidrar med norske u-hjelpspenger. Og du trenger ikke være idealist. (Computerworld)

Partneravtaler mellom sør og nord kan være nøkkelen til å bygge seg opp internasjonal erfaring. Fredskorpset bidrar med norske u-hjelpspenger. Og du trenger ikke være idealist.

Et vanskelig arbeidsmarked i Norge ga Håvar Bauck påskudd til å finne en alternativ start på yrkeslivet etter endt siviløkonom-utdanning fra Handelshøyskolen BI. Via studentorganisasjonen AISEC kom han i kontakt med Fredskorpset som finansierer utvekslingsopphold i utviklingsland.

Da Computerworld traff Bauck sto han på farten til Nairobi i Kenya for å arbeide i internettselskapet 3Mice i ett år.

— Dette er absolutt ikke det verste tidspunktet å dra på, sier Bauck med en aldri så liten underdrivelse.

Nettverksbygging

I likhet med mange andre har Bauck slitt med å få en fot innenfor i arbeidslivet. Afrika-oppholdet er en del av en bevisst karriereplanlegging. Erfaring fra såkalte Sør-land kan være nyttig når nye land bygger seg opp til å bli jevnbyrdige samarbeidspartnere for norske virksomheter.

Mange eksperter med u-landserfaring begynner å bli gamle. Yngre stoppes av at de aldri får sitt første utenlandsopphold. Partnerskap mellom bedrifter kan bygge ned barrierene.

— Det er viktig å få fart på den sosiale og økonomiske nettverksbyggingen, og å få opp gjensidig forståelse og handel, sier den nyutdannede siviløkonomen.

Nytt Fredskorps

Bauck er en av over 400 deltakere som i løpet av to år har deltatt i Fredskorpsets partnerskapordning. Fredskorpset vil for mange være kjent for i mange år å ha sendt ut unge idealister til utviklingsland for å gjøre en praktisk innsats under enkle forhold.

Etter mange turbulente år er driften lagt helt om. Nå er gjensidighet det viktigste honnørordet for de 20 ansatte i Fredskorpset. Gjennom såkalte partnerskap skal norske bedrifter utveksle personell, kompetanse og erfaringer med likeverdige partnere i utviklingsland. Bedriftene må selv finne mulige samarbeidspartnere, og definere prosjekter.

Nye Fredskorpsets rolle er å bidra med kurs og annen praktisk tilrettelegging, samt bidra økonomisk. Forutsetning for støtte er at samarbeidet kan bidra til utvikling i Sør-landet, og at utvekslingen av personell går begge veier. Like mange skal dra sørover som nordover.

Markedskoordinator

Vanligvis er det to eller flere bedrifter som inngår partnerskap. Men det kan også, som i Håvar Baucks tilfelle, være organisasjoner som inngår avtale.

I Nairobi skal Bauck arbeide i markedsavdelingen til 3Mice, et selskap som utvikler og selger hosting og web-løsninger. Videreutvikling og forbedring av kundebehandlingsløsningen (crm) er første prioritet i stillingen som markedskoordinator.

— Det virker som om de har fremragende teknisk kompetanse, men at de sliter mer på markedssiden. Min innsats er ikke avgjørende, men jeg gir mitt bidrag. Sammen med andre kan det gjøre en forskjell, sier han.

Som dataansvarlig i Bedriftsøkonomisk Studentersamfund har økonomen lært seg mye om både it-drift og programmering. Oppvekst i Brüssel gjør at han snakker flytende fransk, tysk og engelsk. Sammen med økonomien skulle det være en sterk bakgrunn. Uheldigvis ligger kompetansen innen fagområder der det for tiden er få jobbmuligheter.

— Jeg synes det er meningsfylt å gi mitt lille bidrag til å utvikle næringslivet i Nairobi. I tillegg gir oppholdet meg anledning til å bygge meg opp en bakgrunn jeg kan ha glede av senere, sier Bauck.

Klondyke

Salg av internettløsninger i Øst-Afrika er ikke utpekt som satsningsområde for norsk utviklingshjelp. Likevel er norske u-hjelpsmidler med på finansiere Håvar Baucks ettårige opphold i Kenya. Fredskorpset er en offentlig etat på linje med utviklingsdirektoratet Norad. Begge får penger fra Utenriksdepartementet.

Sammen med Tanzania, Kongo og Uganda utgjør Kenya et område med relativt sterk vekst. It og utdanning står høyt på dagsorden. Som i mange utviklingsland er kontrastene enorme. Mens store deler av befolkningen aldri har sett en mobiltelefon eller en datamaskin, har mange bedrifter svært høy kompetanse og topp moderne infrastruktur.

I Uganda, som har mange likhetstrekk med Kenya, hersker det ifølge Bauck rene Klondyke-stemingen innen it-bransjen. Når industriledere snakker om “verden”, mener de oftest Europa, Nord-Amerika og noen få land i Asia. Andre land, på andre siden av den digitale kløften (digital gap), har konjunktursvingninger som avviker fra hovedstrømmen.

Marked og betalingsevne er begrenset.

Håpet er at økt handel kan gi vekst, til beste for alle parter. Fredskorpsets partnerskapsordning er et forsøk på å legge til rette for økt kontakt mellom næringsliv i sør og nord.

Swahili

Fortsatt har landene i Øst-Afrika et godt stykke igjen før de kan ta opp konkurransen med India og Sri Lanka når det gjelder å kunne selge programmering og annen it-kompetanse til resten av verden. Men den tiden kan komme.

— Jeg satser på å lære meg swahili. Det snakkes av mange mennesker, og kan være nyttig å kunne senere i karrieren min, sier Håvar Bauck.

En måneds kurs i regi av Fredskorpset forhindrer ikke at BI-mannen er relativt blank når det gjelder lokale forhold i Kenya. Noe av poenget med å reise er å lære med om regionen.

— Hva gleder du deg mest til?

— Været, spennende opplevelser og en utfordrende jobb. Og så må du ikke glemme at Nairobi skal ha det heftigste utelivet i hele Afrika, sier den eventyrlystne økonomen.